Во Македонија главен аеродром преку кој се одвива надворешно трговско работење на правните субјекти е Скопскиот аеродром.Помал дел од меѓународниот транспорт се одвива и на Охридскиот аеродром но главно се користи за туристички цели.

Беташпед за своите коминтенти организира транспорт од и до аеродром,припрема на документација, царински формалности и транспорт до одредишното место. Авионскиот транспорт од нашите клиенти обично се користи за мали или итни пратки но,понекогаш се користи и при транспортот за големи товари до дестинации кои немаат добра патна мрежа како централна Русија,Кина и др.

Доколку имате пратка која сакате да биде пратена авионски, јавете се и останатото препуштете ни го нам.