Во огромниот лавиринт на Интернетот постојат илјадници патишта кои водат до скриеното богатство. Најдете го вистинскиот - најкраткиот и најбрзиот пат кон саканата информација.

Македонски Царини - www.customs.gov.mk

Групација на меѓународни шпедитери и логистички оператори - www.mifa.org.mk

Македонска Берза - www.mse.org.mk

Македонска стопанска комора - www.mchamber.org.mk

Влада на Република Македонија - www.vlada.mk

Министерство за Финансии на Македонија - www.finance.gov.mk

Министерство за Економија на Македонија - www.economy.gov.mk

Македонски завод за статистики - www.stat.gov.mk

Управа за јавни приходи на Р.Македонија - www.ujp.gov.mk

Град Скопје - www.skopje.gov.mk

Град Охрид - www.ohrid.gov.mk

Град Битола - www.bitola.gov.mk

Македонски национален портал за Туризам - www.exploringmacedonia.com