Сертификат Светска Банка 2008 (.jpg)
Сертификат Светска Банка 2008

Сертификат Светска Банка 2009 (.jpg)
Сертификат Светска Банка 2009

Сертификат Светска Банка 2010 (.jpg)
Сертификат Светска Банка 2010

Сертификат Светска Банка 2011 (.jpg)
Сертификат Светска Банка 2011

Царинска Лиценца (.jpg)
Царинска Лиценца

Лиценца за транспорт во Македонија (.jpg)
Лиценца за транспорт во Македонија

WeBSEFF (.jpg)
WeBSEFF

WeBSEFF Награда (.jpg)
WeBSEFF Награда

Сертификат Светска Банка 2007 (.jpg)
Сертификат Светска Банка 2007

ISO 9001:2015 (.pdf)

OHSAS 18001:2007 (.pdf)

ISO 14001:2004 (.pdf)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2015 (.jpg)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2012 (.jpg)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2013 (.jpg)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2014 (.jpg)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2016 (.jpg)

СЕРТИФИКАТ СВЕТСКА БАНКА 2017 (.jpg)