* Сите полиња се задолжителни.
Ве молиме внесете го вашето име.
Ве молиме внесете го вашиот е-маил.
Внесете валидна емаил адреса.
Ве молиме внесете го вашиот телефон.
Ве молиме внесете ја вашата порака.
БЕТАШПЕД доо; Индустриска зона "ИЛИНДЕН" ул.36 бр.1; п.б 4 Илинден 1041 Скопје Македонија;
тел./факс +389 2 3173 717; +389 2 3173 715; +389 2 3175 652
Полезни информации

Најзначајните меѓународни комерцијални термини во трговскиот бизнис, кои се во согласност со Меѓународната стопанска комора (ICC). Тие се користат во меѓународните комерцијални трансакции.

Македонија, со својата одлична местоположба, е сместена во југо - источниот дел на Европа, во срцето на Балканот. Површина: 25.713 км2, популација: 2.015.000 жители.

Во огромниот лавиринт на Интернетот постојат илјадници патишта кои водат до скриеното богатство. Најдете го вистинскиот - најкраткиот и најбрзиот пат кон саканата информација.

Термини кои се неопходни за непречено водење и развивање на меѓународната трговија. Со нивно користење и познавање, значително се намалува можноста од недоразбирања.