Мерки на трговска политика (.pdf)
Мерки на трговска политика

Загрозени видови растенија (.pdf)
Список на загрозени видови растенија

Гранични проверки и граничен надзор (.pdf)
Правилник за начинот на извршување на гранични проверки и граничен надзор

Мерки на трговска политика увоз (.pdf)
Мерки на трговска политика увоз

Мерки на трговска политика извоз (.pdf)
Мерки на трговска политика извоз режими

Тарифник 2012 (.pdf)
Тарифник 2012

Задолжителна тарифна информација (.pdf)
Задолжителна тарифна информација Барање/Упатство

Внесување на девизи (.pdf)
Внесување на девизи ефектива од физички лица на граница

Eфективни пари девизи (.pdf)
Услови за внесување/изнесување ефективни пари девизи на граница од физички лица

Плаќање на царински долг (.pdf)
Упатство за одложување на плаќање на царински долг

Царински склад (.pdf)
Царински склад